PeBa Personeelsdiensten verdient keurmerk PayOK

Peba Personeelsdiensten heeft op 30-04-2020 het keurmerk PayOK gekregen. Dit keurmerk wordt verleend aan bedrijven die hebben aangetoond dat zij hun werknemers zorgvuldig volgens de in ons land geldende Cao’s belonen.

Het PayOK keurmerk is opgezet naar aanleiding van de Wet Aanpak Schijnconstructies. In die wet is vastgelegd dat opdrachtgevers en (hoofd)aannemers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor betaling van het juiste loon door onderaannemers en uitzendbureaus. Als een onderaannemer of uitzendbureau te weinig loon betaalt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

Een ondernemer die het keurmerk PayOK krijgt is zorgvuldig getoetst op het toepassen van alle bestaande Nederlandse Cao’s. PayOK geldt als de strengste toets op dit terrein. Wij zijn daarom ook zeer trots dat onze onderneming Peba Personeelsdiensten dit keurmerk heeft verworven. Klanten die ons bedrijf inschakelen kunnen er gerust op zijn dat de beloning van al onze werknemers in orde is.

Graag vertellen we u meer over ons bedrijf en over onze beweegredenen om ons voor dit belangrijke keurmerk te laten toetsen. U kunt ons bereiken op (024) 3573800 of u kunt mailen naar info@peba.nl

Wilt u meer weten over PayOK? Neem dan contact op met de Stichting PayOK die het keurmerk verleent en beheert (www.pay-ok.nl).